Yakult Viet Nam Yakult Viet NamCông ty Yakult

Hệ tiêu hóa

Tại sao chúng ta cần vi khuẩn có lợi?

Hệ vi sinh vật đường ruột là nơi mà vi khuẩn có lợi duy trì lượng khuẩn gây hại ở mức kiểm soát.

Vi khuẩn có hại

Những tác nhân trong cuộc sống thường ngày (như bia rượu, stress hoặc quá nhiều kháng sinh) đều có thể tiêu diệt các vi khuẩn tốt.

Vi khuẩn có lợi

Chúng ta có một mối quan hệ cộng sinh với rất nhiều họ vi khuẩn hữu ích.

Vi khuẩn có lợi, vi khuẩn có hại

Trong cơ thể chúng ta có khoảng 500 loại vi khuẩn, cả “tốt” lẫn “xấu”. Chúng luôn đấu tranh kịch liệt để giành địa bàn và thức ăn.

Hệ vi sinh vật đường ruột là gì?

100 nghìn tỉ khuẩn, với khoảng 500 loại khác nhau sống trong đường ruột - được gọi là “hệ vi sinh vật đường ruột”.