Yakult Viet Nam Yakult Viet NamCông ty Yakult

Tin tức Yakult

Chia sẻ

Hệ vi sinh vật đường ruột của các chị Yakult Ladies Nhật Bản

Các chị Yakult Ladies, những người duy trì đều đặn việc uống sản phẩm Yakult mỗi ngày được cho là có một hệ vi sinh vật đường ruột tốt hơn

06/06/2014
Chia sẻ

Các chị Yakult Ladies, những người duy trì đều đặn việc uống sản phẩm Yakult mỗi ngày được cho là có một hệ vi sinh vật đường ruột tốt hơn so với những người không có thói quen dùng liên tục các sản phẩm chứa probiotic.

Các lợi khuẩn probiotic đặc trưng như Lactobacillus casei Shirota (LcS) và Bifidobacterium breve Yakult (BbY) có tác dụng tăng cường hệ vi sinh vật đường ruột. Các chị Yakult Ladies (YL), những người duy trì đều đặn việc uống sản phẩm Yakult mỗi ngày được cho là có một hệ vi sinh vật đường ruột tốt hơn so với những người không có thói quen dùng liên tục các sản phẩm chứa probiotic. Theo đó, tác giả sử dụng công nghệ YIF-SCAN® (Yakult Intestinal Flora-SCAN - máy quét khuẩn đường ruột Yakult*) để phân tích hệ vi sinh vật đường ruột của các chị YL và so sánh với hệ vi sinh vật đường ruột của những phụ nữ khác ở cùng độ tuổi, những người không có thói quen tiêu thụ liên tục các sản phẩm chứa probiotic.

Đối tượng thử nghiệm được chia làm 2 nhóm: nhóm YL gồm 91 người (tuổi trung bình: 45 tuổi) thuộc cửa hàng Tokyo Hanbai Nhật Bản và nhóm không phải YL gồm 98 phụ nữ khỏe mạnh (tuổi trung bình: 46 tuổi) ở cùng độ tuổi, cư trú cùng khu vực nhưng không có thói quen tiêu thụ liên tục sản phẩm Yakult.

Kết quả cho thấy khuẩn LcS và BbY được phát hiện với tỷ lệ lần lượt là 90% và 47% ở nhóm YL, 5% và 8% ở nhóm không phải YL. Các vi khuẩn có lợi được tìm thấy như Bifidobacterium, C. coccoides, B. fragilis, Entococcus và Lactobacillus chiếm số lượng cao hơn đáng kể ở nhóm YL so với nhóm không phải YL. Ngược lại, các vi khuẩn gây bệnh như Prevotella, Staphylococcus và C. perfringens được phát hiện ở số lượng thấp ở nhóm YL so với nhóm không phải YL. Kết quả này cho thấy hệ vi sinh vật đường ruột của các chị Yakult Ladies chứa nhiều mật độ lợi khuẩn (như Bifidobacterium, Lactobacillus), ít mật độ hại khuẩn (như C. perfringens) hơn so với nhóm không phải Yakult Ladies.

*YIF-SCAN: máy quét vi khuẩn đường ruột, có thể phát hiện hầu hết các vi khuẩn đường ruột, từ số lượng nhiều nhất đến số lượng ít nhất bởi độ nhạy cao, nhưng chỉ giới hạn đến mức loài.

Nguồn: Theo Hirokazu Tsuji, Viện nghiên cứu Vi sinh vật Yakult

Bài viết liên quan